Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Rechtbank Arnhem
( 10.832 )

Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied

> Stel een Juridische vraag


LJN CA3078, Rechtbank Arnhem, 10/1408
Datum uitspraak: 01-07-2011
Datum publicatie: 13-06-2013
Rechtsgebied: Bestuursrecht overig
Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie: Afwijzing aanvraag studiefinanciering omdat eiseres niet aan de nationaliteitseis zou voldoen. Dde moeder van eiseres, heeft gelet op het feit dat zij per 2 januari 2008 met de Letse nationaliteit op ...
LJN CA2156, Rechtbank Arnhem, 05/516021-07
Datum uitspraak: 11-03-2008
Datum publicatie: 07-06-2013
Rechtsgebied: Straf
Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie: Gevangenisstraf voor meerdere zedendelicten met kinderen
LJN CA0717, Rechtbank Arnhem, 229844
Datum uitspraak: 12-12-2012
Datum publicatie: 22-05-2013
Rechtsgebied: Personen-en familierecht
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Het verzoek van de man tot verlaging van kinderalimentatie wordt afgewezen. Hoge kinderalimentatie is geen verkapte partneralimentatie. Het feit dat de vrouw slechts een gering inkomen heeft, is geen ...
LJN BZ5315, Rechtbank Arnhem, 12/1782, AWB 12/1783 en AWB 12/1784
Datum uitspraak: 20-12-2012
Datum publicatie: 22-03-2013
Rechtsgebied: Sociale zekerheid
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Eiser verhuist van Veenendaal naar Ede en vraagt algemene bijstand en bijzonder bijstand voor inrichting van zijn woning aan. Beide worden toegewezen. Als hij een afspraak met zijn werkbegeleider ...
ECLI:NL:RBARN:2012:BZ1098
LJN BZ1098, Rechtbank Arnhem, 208656
Datum uitspraak: 12-12-2012
Datum publicatie: 08-02-2013
Rechtsgebied: Handelszaak
Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie: De partijen zijn het eens geworden over de discipline en de persoon van de deskundige, te weten prof. dr. P.E. Postmus, longarts. Prof. Postmus heeft desgevraagd te kennen gegeven bereid en in staat ...
ECLI:NL:RBARN:2012:BZ0957
LJN BZ0957, Rechtbank Arnhem, 221374
Datum uitspraak: 12-12-2012
Datum publicatie: 07-02-2013
Rechtsgebied: Handelszaak
Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie: Vivantes baseert haar vorderingen op onrechtmatige daad. Zij verwijst naar artikel 6:162 BW en 6:194 BW. Zij stelt dat Nathan en/of Uponor onjuiste informatie hebben verstrekt over de ...
ECLI:NL:RBARN:2012:BZ0881
LJN BZ0881, Rechtbank Arnhem, 844996 HA VERZ 12-1242
Datum uitspraak: 04-12-2012
Datum publicatie: 06-02-2013
Rechtsgebied: Civiel overig
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Ontbindingsverzoek arbeidsovereenkomst bestuurder woningcorporatie. De ontbinding wordt uitgesproken op grond van een vertrouwensbreuk, onder toekenning van een vergoeding met correctiefactor 1 ...
ECLI:NL:RBARN:2012:BZ0486
LJN BZ0486, Rechtbank Arnhem, 207520
Datum uitspraak: 19-12-2012
Datum publicatie: 04-02-2013
Rechtsgebied: Handelszaak
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Vordering tot vervallenverklaring van merkregistratie voor alcholvrije dranken en tot doorhaling en nietigverklaring van woordmerk. Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom.
ECLI:NL:RBARN:2012:BZ0533
LJN BZ0533, Rechtbank Arnhem, 12/1098
Datum uitspraak: 18-12-2012
Datum publicatie: 04-02-2013
Rechtsgebied: Sociale zekerheid
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Het Zorgkantoor heeft de verantwoording van een pgb voor Verpleging en Tijdelijk Verblijf van de erfgenamen van een verzekerde afgekeurd. Deze afkeuring is niet op goede gronden geschied. De ...
ECLI:NL:RBARN:2012:BZ0280
LJN BZ0280, Rechtbank Arnhem, 237186
Datum uitspraak: 21-12-2012
Datum publicatie: 01-02-2013
Rechtsgebied: Handelszaak
Soort procedure: Kort geding
Inhoudsindicatie: Vordering tot betaling van openstaande facturen. Voldoende aannemelijk dat Hilckmann c.s. door het gebeuren op 6 juli 2012 schade heeft geleden in een omvang die de vorderingen van eiseres, ook al ...